GREECE, ATHENS, AGORA, TEMPLE OF HEPHAISTEION

©WolfgangKaehler40015971.jpg

1 of 1

GREECE, ATHENS, AGORA, TEMPLE OF HEPHAISTEION

Copyright Wolfgang Kaehler Photography


Keywords:
Europe
European
Greece
Athens
Athens Greece
Agora
Agora Athens
ancient
ancient architecture
ancient site
architecture
architectural design
stone
ruin
ancient ruin
Temple of Hephaestus and Athena Ergane
Temple of Hephaisteion
HEPHAISTEION
column
K6